Month: Tháng Mười Hai 2016

THẤY GÌ TỪ MỘT THOÁNG PHƯƠNG NAM?

Posted on Updated on


 

Tôi đưa cu con vào nam tránh rét miền bắc và thử phản ứng với môi trường xem cơ địa của cu cậu có khác. Tôi có vài ngày ngắn ngủi trở lại đất phương nam, ở cả vùng lõi, vùng ven SG và đến cả tỉnh ngoại vi thành phố này. Đọc tiếp »