Month: Tháng Tám 2016

9 lý do chứng minh thuyết tiến hóa của Darwin sai

Posted on


Nguồn: http://trithucvn.net/

Thuyết tiến hóa, nói cho cùng, vẫn còn là một giả thuyết đang tranh cãi, tuy nhiên, ở nhiều nơi, nó vẫn đang được rao giảng như một chân lý, và học sinh không được phép đặt câu hỏi hay phản biện về nó. Tuy nhiên, nếu thực sự có thể phản biện, người ta sẽ thấy thuyết này có quá nhiều sơ hở. Đọc tiếp »

Tạ lỗi Trường Sơn: Bài thơ chưa từng công bố

Posted on


Tôi vẫn đi về trên con đường cũ qua công viên Thống Nhất, thấy 1 chiều HN đầu thu thật tuyệt vời, dường như không thể đẹp hơn thế. Bỗng thấy thiên nhiên lay động diệu kỳ:

Có một chiều Hà Nội đầu thu, 
Nắng hanh vàng trải nao lòng trên phố, 
Gió nhẹ trên cành man mác nỗi giai nhân
Sóng lăn tăn dập dìu hồ nước
Chỉ thấy người vẫn hối hả lao đi…

(Minh Tân, chiều 21/8/2016) Đọc tiếp »