Month: Tháng Ba 2016

Giải phóng Cu Ba?

Posted on


HĐN: Nếu không có mạng internet, chỉ đọc sách báo của tác giả VN, e rằng tư tưởng, nhận thức khó mà khai phóng?

Tác giả: Nguyễn-Xuân Nghĩa (Người Việt)

Kinh tế phải đi đôi cùng chính trị
Khi thăm viếng Cuba, Tổng Thống Barack Obama vừa có hành động vô ích nhưng được truyền thông gọi là “lịch sử.”

Đọc tiếp »

Đối với tôi: cô độc là tình yêu

Posted on Updated on


HĐN: Bài viết hay, khác lạ, triết luận.

Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy xung đột, xung đột từ những cá thể, xung đột trong gia đình, xung đột trong xã hội, xung đột giữa các quốc gia, xung đột giữa các tôn giáo. Ngay trong bản thân của mình, chúng ta luôn thấy xung đột xảy ra. Điều gì tạo ra các xung đột triền miên này trong thế giới chúng ta? Đọc tiếp »